active.skActive, s.r.o.

Hlaváčikova 16
841 05 Bratislava 4
IČO: 36 420 140
DIČ: 2021879255
IČ DPH: SK2021879255


Kontakt

Telefón : +421 905 209 688
(SMS, WhatsApp, Viber, Skype)
Email : active@active.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava 1, vložka č.: 33873/B, oddiel Sro